Arviointi ja vaarojen tunnistaminen

Kerralla tarkasteltavan arviointikohteen tulee olla selkeästi rajattu esimerkiksi kotieläinrakennukseen, jossa on omat selkeät työvaiheet. Käytä apuna Työturvallisuuskeskuksen lomaketta Riskien arviointikohteiden valinta.

Vaarat ja haitat tunnistetaan selvittämällä arviointikohteessa tehtävät työt, havainnoimalla työtä ja keskustelemalla muiden tekijöiden kanssa. Tarkistuslistat lisäävät vaarojen ja haittojen tunnistamisen järjestelmällisyyttä.

Vaaratekijöiden tunnistamisessa tulee ottaa normaalin toiminnan lisäksi huomioon häiriötilanteet ja poikkeamat yleisestä rutiinista, kuten huolto- ja korjaustyöt, lomitus tai uusi työntekijä.

Päivitetty 13.06.2017