Ergonomiaa maatilalle

Ergonomia on tekniikan ja toiminnan sovittamista ihmisille. Sen avulla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestelmien häiriötöntä ja tehokasta toimintaa.

Työn fyysistä rasittavuutta voi säätää ergonomian keinoin. Tarvittava voimankäyttö ja työtahti voidaan määrittää ihmisen suorituskyvyn mukaan. Hyödynnä teknisiä apuvälineitä. Työn rytmittäminen työskentelyjaksoihin ja tauotus ovat hyviä keinoja järjestellä työtä.

Ergonomian määritelmä on laaja, eikä koske vain fyysistä ergonomiaa. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa ihmisen vuorovaikutusta tietoteknisten välineiden kanssa. Ihmisen tarkkaavaisuus sekä havainto-, muisti- ja ajattelukyvyt asettavat reunaehdot ihmisen, työn ja tekniikan vuorovaikutukselle.

Suunnittele työpaikkasi ergonomiseksi
Hyödynnä työterveyshuollon olosuhdeselvitys oman työympäristösi ergonomian kehittämisessä. Työterveyshuolto on terveellisen työn ammattilainen. Siellä osataan muuntaa tieto käytäntöön.

Jos oma työkykysi on alentunut, työterveyshuolto osallistuu työn ja työympäristön muutosten suunnitteluun niin, että voit jatkaa työssäsi.

Ergonomian suunnittelulla kehitetään työtä ja työolosuhteita. Työtilat, -välineet ja -prosessit sekä hankinnat tehdään jo etukäteen sen mukaan, että ne sopivat käyttäjälle. Näin vältytään usein kalliiden muutosten ja hankintojen tekemiseltä myöhemmin.

Päivitetty 03.05.2017