Yleisimmät altisteet

Huomio pitäisi kiinnittää erityisesti töihin, joissa altistuminen on jatkuvaa ja pysyvää. Näissä ammattitautiin sairastumisen riski on suurin. Kuitenkin esimerkiksi yksittäinen melupiikki voi aiheuttaa pysyvän vaurion.

Pöly
Suurin osa ammattitaudeista liittyy ilman epäpuhtauksiin ja hengitystieärsytykseen. Maataloudessa paha ja ehkä tunnetuin ammattitauti on homepölykeuhko. Hoitamaton homepölykeuhko johtaa aina kuolemaan.

Homepölykeuhkon altisteet tulevat huonoissa sääolosuhteissa tehdystä rehusta, joka pilaantuu säilytyksen aikana. Älä käytä pilaantunutta rehua! Se ei ole hyväksi eläimelle eikä ihmiselle. Jos jostain syystä kuitenkin joudut käsittelemään homehtunutta rehua, muista käyttää P3-luokan hengityksensuojainta.

Melu
Meluvamma voi tulla hiipien vuosikymmenten aikana tai yhden kovan äänen seurauksena. Maataloudessa on paljon koneista, laitteista ja eläimistä johtuvaa äänikuormitusta. Kuulovaurio on pysyvä. Vaikka alentuneen kuulon kanssa pystyy elämään, on se sosiaalinen haitta ja työturvallisuusriski.

Myrkky
Pesuaineet ovat monella tilalla päivittäin käytettäviä kemikaaleja. Kausittain tehdään töitä, joissa käsitellään terveydelle haitallisia aineita. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi kasvinsuojelutyöt. Aineiden ammattitaitoinen käsittely ja suojautuminen ovat oleellisia.

Päivitetty 09.05.2017