Ennakoi ja järjestele

Järjestelmällisellä työn vaarojen selvittämisellä ja arvioinnilla voidaan ehkäistä ammattitautien ja työperäisten sairauksien synty. Mikäli ammattitauti kuitenkin todetaan, yrittäjän on mietittävä sopivia työjärjestelyjä ja suojautumista. Työtehtävät kannattaa järjestää siten, ettei enää altistu sairastuttavalle tekijälle tai altistuminen vähenee riittävästi ja oireet häviävät. Työterveyshuollon asiantuntemusta voi käyttää apuna työn järjestelyjen suunnittelussa ja seurannassa.

Päivitetty 03.05.2017