Työturvallisuus

Maatalous on riskialtis ammatti. Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, työntekijän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä. Myös tieto eläinten käyttäytymisestä sekä tilannetaju yllättävissä tilanteissa vähentää onnettomuuksia.

Melan työturvallisuustyön tavoite on kohentaa työturvallisuutta ja innostaa työturvalliseen toimintaan.

Päivitetty 14.06.2017