Palvelut

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palvelukokonaisuuksia ovat ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja sairaanhoito.

Terveystarkastukset
Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen; mm. haastattelu, pituus, paino, painoindeksi, verenpaine, kuulo, näkö, keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus, rokotukset ja tarpeelliset laboratoriokokeet.

Työterveyshoitaja ohjaa maatalousyrittäjän työterveyslääkärille, jos maatalousyrittäjällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, esimerkiksi iho, hengitys-, tuki- ja liikuntaelimistön oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia, erityinen sairastumisen vaara työssä tai kuntoutusarvioinnin tarve.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein, tarvittaessa useammin.

Tilakäynti
Tilakäynnillä ovat mukana työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija. Lisäksi tilakäynnille voivat osallistua myös työfysioterapeutti tai työterveyslääkäri. He tutustuvat työoloihisi, arvioivat kanssasi työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mittaavat mm. melua, valaistusta ja kaasuja.

Työterveyshuolto antaa ohjeita ja neuvoja, miten voit itse vaikuttaa työsi terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa.

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon äskettäin liittyneelle tilalle. Sen jälkeen tilakäynti tehdään 1–4 vuoden välein tilalla esiintyvien altisteiden ja kuormitustekijöiden, yrittäjien työkyvyn ja tarpeiden mukaan. Tilakäyntien välillä keskustellaan työolosuhteista terveystarkastuksissa.

Kuntoutus
Työterveyshuollon kautta on mahdollista päästä kuntoutukseen. Kun hakeudut kuntoutukseen työterveyshuollon kautta, saat kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta. Myös sijaisapua on mahdollisuus saada.

Työterveyshuolto järjestää maatalousyrittäjille työkykyä ylläpitävää toimintaa, esimerkiksi kuntoryhmiä ja luentoja.

Sairaanhoito
Maatalousyrittäjän on mahdollisuus saada yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut työterveyshuollosta, jos olet sopinut ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta. Työterveyshuollon ammattilaiset osaavat heti arvioida työsi osuutta sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaatimusten mukaan. Työterveyshuollon kautta voit päästä kuntoutukseen ja kuntoutus voi alkaa viipymättä.

Päivitetty 04.09.2017