Palvelut

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon palvelukokonaisuuksia ovat ennalta ehkäisevä työterveyshuolto ja sairaanhoito.

Terveystarkastukset
Työterveyshoitaja tekee perusterveyden kartoituksen; mm. haastattelu, pituus, paino, painoindeksi, verenpaine, kuulo, näkö, keuhkojen toimintaa mittaava tutkimus, rokotukset ja tarpeelliset laboratoriokokeet.

Työterveyshoitaja ohjaa maatalousyrittäjän työterveyslääkärille, jos maatalousyrittäjällä on työperäiseen sairauteen viittaavia oireita, esimerkiksi iho, hengitys-, tuki- ja liikuntaelimistön oireita, työkykyyn vaikuttavia sairauksia, erityinen sairastumisen vaara työssä tai kuntoutusarvioinnin tarve.

Terveystarkastukset tehdään noin kahden vuoden välein, tarvittaessa useammin.

Tilakäynti
Tilakäynnillä työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija tutustuvat työoloihisi. He arvioivat kanssasi työn kuormittavuutta, tapaturmariskejä ja altisteita sekä mittaavat mm. melua, valaistusta ja kaasuja.

Työterveyshuolto antaa ohjeita ja neuvoja, miten voit itse vaikuttaa työsi terveellisyyteen ja turvallisuuteen sekä opastaa ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankkimisessa.

Tilakäynneillä ovat mukana työterveyshoitaja ja maatalouden asiantuntija sekä toisinaan myös työfysioterapeutti tai työterveyslääkäri.

Tilakäynti tehdään jokaiselle työterveyshuoltoon äskettäin liittyneelle tilalle. Sen jälkeen tilakäynti tehdään 1–4 vuoden välein tilalla esiintyvien altisteiden ja kuormitustekijöiden, yrittäjien työkyvyn ja tarpeiden mukaan. Tilakäyntien välillä keskustellaan työolosuhteista terveystarkastuksissa.

Kuntoutus
Työterveyshuollon kautta on mahdollista päästä kuntoutukseen. Kun hakeudut kuntoutukseen työterveyshuollon kautta, saat kuntoutusrahaa kuntoutuksen ajalta. Myös sijaisapua on mahdollisuus saada.

Työterveyshuolto järjestää maatalousyrittäjille työkykyä ylläpitävää toimintaa, esimerkiksi kuntoryhmiä ja luentoja.

Ensiapuvälineiden ja -koulutuksen hankintaan saa myös opastusta työterveyshuollosta.

Sairaanhoito
Maatalousyrittäjän on mahdollisuus saada yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut työterveyshuollosta, jos olet sopinut ennalta ehkäisevästä työterveyshuollosta. Työterveyshuollon ammattilaiset osaavat heti arvioida työsi osuutta sairastumiseesi ja mahdollinen sairausloman pituus voidaan mitoittaa työsi vaatimusten mukaan. Työterveyshuollon kautta voit päästä kuntoutukseen ja kuntoutus voi alkaa viipymättä.

Päivitetty 24.04.2017