Melan tehtävä työterveyshuollossa

Mela ylläpitää ja kehittää työterveyshuollon tilakäyntirekisteriä. Maatalousyrittäjien työterveyshuolto ilmoittaa maatalousyrittäjän liittymisestä tilakäyntirekisteriin sekä kirjaa tehdyt tilakäynnit ja tilan työolosuhteet. Rekisteröidyille maatalousyrittäjille Mela myöntää 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutuksen maksusta. Tämä edellyttää maatalousyrittäjältä työterveyshuollon tilakäynnin vastaanottamista vähintään neljän vuoden välein.

Mela seuraa tilakäyntien toteutumista. Mela muistuttaa tarvittaessa kirjeellä tulevasta tilakäynnistä sekä yrittäjää että työterveyshuoltoa. Työterveyshuollon tehtävä on ottaa yhteys maatalousyrittäjään ja sopia tilakäynti. Jos työterveyshuolto ei pysty tekemään tilakäyntiä, voi työterveyshuolto tehdä toimeksiannon Melaan. Silloin maatalouden asiantuntija voi yksin tehdä tilakäynnin maatalousyrittäjän suostumuksella.

Melan tehtävä on tilakäyntirekisterin perusteella julkaista tilastoja, joita voidaan hyödyntää maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehittämisessä.

Rekisteriin merkitään tilalla havaitut terveysvaarat, mikäli maatalousyrittäjä antaa siihen suostumuksensa. Tietojen perusteella tehdään selvityksiä työolojen terveysvaaroista ja niiden ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.

Päivitetty 24.04.2017