Liittyminen työterveyshuoltoon

Maatalousyrittäjä voi liittyä työterveyshuoltoon täyttämällä ilmoittautumislomakkeen terveyskeskuksessa tai yksityisellä lääkäriasemalla.

Halukkuutensa liittyä työterveyshuoltoon voi ilmoittaa myös työterveyshuollon hakupalvelussa.

Maatalousyrittäjän katsotaan liittyneen työterveyshuoltoon sinä päivänä, kun terveyskeskus tai lääkäriasema on vastaanottanut hänen ilmoittautumislomakkeensa. Palveluntuottajat ilmoittavat Melaan työterveyshuoltoon liittymisestä.

Maatalousyrittäjän tulee olla liittynyt työterveyshuoltoon lokakuun 1. päivään mennessä saadakseen alennuksen seuraavan vuoden vakuutusmaksuunsa.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-maksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon. 

Päivitetty 04.09.2017