Kuntoutusta Melasta

Mela kustantaa maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL-kuntoutus) ja maatalousyrittäjän tapaturma- ja ammattitautilain (MATA-kuntoutus) mukaista kuntoutusta. MYEL-kuntoutusta voi saada, jos työkyky entisessä työssä on uhattuna sairauden tai vamman vuoksi. MATA-kuntoutusta annetaan vain tapaturman uhrille tai ammattitautiin sairastuneelle. MATA-kuntoutus on sekä ammatillista että lääkinnällistä, MYEL-kuntoutus vain ammatillista.

MYEL-kuntoutuksen keinoja ovat elinkeinotuki työtä helpottaviin koneisiin tai laitteisiin, uuden yritystoiminnan aloittamiseen tai tuotantosuunnan muuttamiseen. Myös koulutus uuteen ammattiin voi tulla kyseeseen. Kuntoutusta on haettava ja hakemukseen on liitettävä B-lääkärinlausunto sekä selvitys työoloista.

MATA-kuntoutusta ei tarvitse hakea erikseen, vaan Mela selvittää tarvittaessa kuntoutusmahdollisuudet ja on yhteydessä kuntoutettavaan.

Lisää MYEL- ja MATA-kuntoutuksesta

Päivitetty 24.04.2017