Kuntoutusta Kelasta

Kelan tehtävänä on järjestää vaikeavammaisille lääkinnällistä ja vajaakuntoisille ammatillista kuntoutusta. Näiden lisäksi Kelasta voi saada harkinnanvaraista kuntoutusta. Lisäksi Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa 16–67 -vuotiaille. Kuntoutuksella turvataan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Lisätietoa kuntoutuksesta Kelan verkkosivuilta

Kelan kuntoutuskurssihaku löytyy Kelan verkkosivuilta. Sieltä löytyvät Kelan kuntoutuksena järjestämät kurssit esimerkiksi ajanjakson tai sairauden mukaan lajiteltuna. Kurssihausta löytyvät myös tarkemmat tiedot siitä, kenelle kurssi on tarkoitettu, mitä kukin kurssi sisältää sekä missä ja miten se järjestetään. Kurssihaun tiedoista näet myös, mitä kurssille pääsy edellyttää.

Päivitetty 24.04.2017