Kuntoutus

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää sairaan, vammaisen tai vajaatoimintakykyisen henkilön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallistumismahdollisuuksia ja työllistymistä.

Kuntoutusta järjestävät maatalousyrittäjille pääasiassa Mela, Kela ja liikenne- ja tapaturmavakuutusyhtiöt sekä terveyskeskukset. Myös Suomen Mielenterveysseura järjestää kuntoutuskursseja vaikeassa elämäntilanteessa oleville.

Päivitetty 24.04.2017