Linkkejä

Linkkejä, joista löytyy lisätietoa työturvallisuusasioista, kuntoutuksesta ja työhyvinvoinnista.

Maa- ja metsätalous
Agronet 
Farmit 
Maa- ja metsätalousministeriö 
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto (MTK)
Metsähallitus
ProAgria
Puutarhaliitto
Ruokatieto
Suomen ammattikalastajien keskusliitto
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)

Maatalousalan lehtiä
Koneviesti
Käytännön Maamies 
Maaseudun Tulevaisuus 
Metsälehti
Pellervo 
Profi

Työturvallisuus ja terveys
Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö, MYTKY (TTL)
Kunnossa kaiken ikää 
Suomen pelastusalan keskusjärjestö
Suomen työterveys- ja turvallisuusverkko
Terveyden edistämisen keskus
Turvatekniikan keskus
Työsuojelun tietopankki
Työturvallisuuskeskus 
Lääketietokeskus
Farm Safety 4 Just Kids (USA)
ILO-CIS-International Occupational Safety and Health Information Centre
International Ergonomics Association (IEA) 
National Institute for Farm Safety
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH, USA)
 

Tutkimus ja koulutus
Helsingin yliopisto
Maa- ja kotitalousteknologian laitos
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus
Metsäntutkimuslaitos
Pellervon taloustutkimus (PTT)
SLU - Sveriges lantbruksuniversitet
Suomen 4H-liitto
Tampereen teknillinen korkeakoulu - turvallisuustekniikka
Työsuojelurahasto
Työtehoseura
Työterveyslaitos 
Great Plains Center for Agricultural Health (USA)
Landbrukshelsen (Norge)

Suojainvalmistajat ja maahantuojat
Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto r.y. (STYL)
AnsellPro
Arbesko Ab
Elfving Oy Ab
Famon Oy Ab
Karske Oy
Dräger Oy
Scott Health & Safety Oy
Sievin Jalkine Oy
Suojalaite Oy
Suomen 3M 
Urho Viljanmaa Oy, Jalas

Työhyvinvointi
Työsuojelun Tietopankki Osa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (Bilbao- virasto) tietopankki
Työterveyslaitos
Työturvallisuuskeskus
Kuntoutussäätiö
Suomen elämäntapaliitto
Valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalan järjestöt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työhyvinvointifoorumi
Tohtori.fi
Agronet
Suomen Mielenterveysseura
Maaseudun tukihenkilöverkko
Suomen Evankelisluterilainen kirkko
Työtehoseura

Päivitetty 03.05.2017