Apua vaikeisiin elämäntilanteisiin

Varhainen välittäminen
Varhaisen välittämisen malli tukee maatalousyrittäjiä työssä selviytymisessä ja auttaa tilan toimintaa uhkaavissa ongelmissa. Malli rohkaisee auttajaa ottamaan puheeksi havaitsemiaan merkkejä henkisestä kuormittumisesta tai muutoksista tilan toiminnassa.

Mela järjestää varhaiseen välittämisen tilaisuuksia ja koulutuksia sekä huolehtii varhaisen välittämisen mallin valtakunnallisesta koordinoinnista.

Kysy lisää varhaisesta välittämisestä tyhy@mela.fi.

Välitä viljelijästä
Mela kehittää varhaisen välittämisen mallia Välitä viljelijästä -projektissa vuoden 2017 aikana. Projektilla Mela tukee vaikeuksissa olevia maatalousyrittäjiä tarjoamalla ostopalvelusitoumuksia asiantuntijapalveluihin. Lisäksi alueelliset projektityöntekijät auttavat maatalousyrittäjiä henkilökohtaisesti.

Maaseudun tukihenkilöverkko
Maaseudulla toimii tukihenkilöverkko, josta saat luottamuksellista vapaaehtoistukea ja -apua vaikeissa elämäntilanteissa. Tukihenkilö auttaa silloin, kun on tarve keskustella mieltä askarruttavista asioista toisen ihmisen kanssa. Tukihenkilöverkosta vastaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry. Mela on yksi Tukihenkilöverkon taustavaikuttajista.

Yhteystietoja kriisin sattuessa
Katso, mihin voit olla yhteydessä, jos elämässä sattuu ja tarvitset tukea.
Apua kriisitilanteisiin
Auttavat puhelimet ja verkkopalvelut

Päivitetty 10.05.2017