Puoliso työkaverina

Mela tiedusteli maatalousyrittäjille suunnatussa, laajassa työhyvinvointikyselyssä sitä, mikä tukee heidän työhyvinvointiaan eniten. Tärkeimmäksi tekijäksi nousi toimiva parisuhde. Toimivan parisuhteen merkitys maatalousyrityksessä, joka usein on myös perheyritys, on kiistaton.

Rakkaus ja muutkin ihmissuhteet ovat tahdon asioita. Ihmiseltä tulee löytyä tahtoa toimia ja ajatella parhain päin, jos ihmissuhteen halutaan kestävän. Parisuhde pysyy hyvänä vain, jos tahtoa löytyy molemmilta osapuolilta. Sama pätee muihinkin ihmissuhteisiin. Silloin kun tahto puuttuu, tarvitaan rohkeutta asettaa rajoja ja tehdä ratkaisuja. Niihin ei kuitenkaan kannata rynnätä tunteiden vallassa, vaan hakea ensin uusia näkökulmia vuorovaikutukseen perehtyneiltä ammattilaisilta. Parisuhdeongelmiin voi hakea ammattiapua pari- ja perheterapiasta tai vaikkapa kirkon parisuhdekursseilta. Myös netistä löytyy ilmaista nettiterapiaa.

Päivitetty 10.05.2017