Haastavat muutostilanteet

Sukupolvenvaihdos
Sukupolvenvaihdos on haasteellinen sekä luopujalle että jatkajalle. Luopumisen suunnittelu olisi tärkeää aloittaa vähintään vuotta ennen luopumista. Ristiriitoja voivat aiheuttaa näkemyserot tilan kehittämisestä. Nuoret voivat olla rohkeita uudistusmielisyydessään ja riskien ottamisessa. Vanhemmat tukeutuvat kokemuksiinsa ja haluavat mahdollisesti tilan toiminnan ja työtapojen jatkuvan ennallaan.

Tärkeää on, että nuoret ja vanhat sopivat pelisäännöistä etukäteen ennen luopumista. Nuorten ei kannata turhaan tallata vanhempien tärkeinä pitämiä arvoja eikä varsinkaan mitätöidä toisten elämäntyötä.

Sukupolvenvaihdoksessa nuori sitoutuu viljelemään tilaa tietyn ajan. On tärkeää perehtyä asiakirjoihin ja sitoumuksien velvoitteisiin, ettei myöhemmin tule yllätyksiä. Vanhanparin ja nuorten erillään asuminen on yleensä paras ratkaisu. Sopiva etäisyys ja itsenäinen elämä molemmille osapuolille turvaavat hyvät ihmissuhteet.

Puolison kuolema
Läheisen menetys on aina kova isku perheessä. Ystävillä ja naapureilla on suuri merkitys kriisistä selviytymisessä. He voivat varmistaa tarpeellisen avun saamisen ja lieventää ahdistusta. Myös sururyhmät ja terapia voivat tuoda helpotusta tilanteeseen.

Ero
Ero voi tuntua aina epäonnistumiselta, vaikka se voi olla myös merkittävä helpotus. Maatilalla eroamiseen liittyy usein myös työpaikan menetys, jolloin tuska tuntuu moninkertaiselta. Mistä löydän uuden työpaikan, miten tila saadaan jaettua, entä lapset? Asiat pyörivät päässä ja vihan tuntemukset voivat olla pelästyttäviä. Tärkeää on muistaa, että tunteita ei tarvitse peittää. Itkeminen, nauraminen ja puhuminen usein helpottavat vaikeaa tilannetta.

Erossakin suru on surtava. Usein on viisasta hakea myös keskusteluapua vapaaehtoisverkoista ja myös ammatti-ihmisiltä. Joillakin paikkakunnilla kokoontuu myös vertaisryhmiä eronneille.

Päivitetty 06.10.2017