Verkostot

Työyhteisön on todettu esimiestyön ohella olevan yksi tärkeimmistä työhyvinvointiin ja työuriin vaikuttavista tekijöistä. Koska maatalousyrittäjällä ei yleensä ole tukena perinteistä työyhteisöä, verkostojen merkitys on heille varsin tärkeä. Verkostoon kuuluvat mm. puoliso, perhe, ystävät, yrityksen toimintaan liittyvät tahot sekä kumppanuudet sekä vapaa-ajan verkostot sekä auttajatahot.

Usein puoliso on läheisin työkaveri, mutta mukana yhtiökumppaneina voi olla muitakin sukulaisia. Monella maatilalla työnteossa auttavat myös lapset, omat tai appivanhemmat. Perheyrityksen ihmissuhteisiin liittyy kaksoisrooleja, jotka voivat olla sekä vahvuuksia että ongelmia. Oman perheen hyväksi on kiva työskennellä, toisaalta työtoveruuden ristiriidat voivat heijastua parisuhteeseen ja perhe-elämään.

Vertaistuki tärkeä työhyvinvoinnin kannalta
Maatalousyrittäjät tekevät töitä usein yksin. Fyysisen yksinäisyyden lisäksi yksinäisen työn haastavuus kiteytyy myös päätöksenteossa ja vastuussa; yrittäjä on viime kädessä aina yksin vastuussa päätöksistään ja tekemistään ratkaisuista. Tämän takia vertaistuki ja keskustelu muiden kollegoiden kanssa on tärkeää. Vertaistuki on yksi tärkeimmistä yrittäjän työhyvinvoinnin tekijöistä.

Mitä, jos kriisi kohtaa?
Meille kaikille voi tulla vastaan myös äkillisiä kriisitilanteita. Kriisitilanteen varalta on tärkeää miettiä, mistä oma tukiverkko koostuu. Ketkä ovat niitä henkilöitä tai tahoja, joista saan avun, kun äkillinen kriisi kohtaa? Millainen varahenkilöjärjestelmä tilalla on, jotta tilan toiminnan jatkuvuus on turvattu?

Päivitetty 10.05.2017