Lomalla irti arjesta

Maatalousyrittäjien lomituspalvelut on säädetty edistämään työssä jaksamista, terveyttä ja työkykyä. Niinpä lomat olisi myös voitava pitää lomina irtautuen työstä ja mielellään myös työympäristöstä. Loman ja arjen rytmittämä elämä mahdollistaa uusiutumisen, sillä lepo ja rentoutuminen kotiympyröiden ulkopuolella auttaa näkemään oman yrityksen välimatkan päästä, uudesta näkökulmasta. Irtiotto arjesta toimii myös ennaltaehkäisevästi, kun yrittäjä tietää, että levolla on paikkansa vuoden kiertokulussa. Lomien laiminlyöminen on riski maatilan menestymiselle ja yrittäjän jaksamiselle.

Lomituspalveluihin oikeutetulla karjatalousyrittäjällä on oikeus vuosilomaan ja sijaisapulomitukseen. Lomituspalvelulaissa on lueteltu syyt, joiden perusteella sijaisapulomitus voidaan antaa. Tavallisin syy on sairaus. Sijaisapulomitusta voi saada työterveyshuollon järjestämään tyky-toimintaan ja kuntoremonttiin, jos sinne hakeudutaan työterveyshuollon kautta.

Päivitetty 10.05.2017