Toimintaympäristö

Toimintaympäristö koostuu asioista, joihin yrittäjä voi itse heikoimmin vaikuttaa, mutta jotka kuitenkin vaikuttavat olennaisesti koettuun työhyvinvointiin. Esimerkiksi EU:n tuoma byrokratia tai tukipolitiikka koetaan perinteisesti yhtenä työhyvinvointia eniten verottavana tekijänä. Samoin yhteiskunnallinen arvostus työtä ja ammattia kohtaan vaikuttaa merkittävästi työn koettuun mielekkyyteen. Puitteet ja toimintaympäristö määrittävät pitkälti tulevaisuuden näkymiä sekä yrityksen kannattavuutta.

Toimintaympäristöön kuuluvat myös lomituspalvelut. Toimivat lomituspalvelut takaavat mahdollisuuden irtautua työstä vapaalle, huolehtia palautumisesta, turvata työn jatkuminen sairaustapauksissa sekä työkyvyn heikentyessä, joten sen merkitys työhyvinvoinnin tekijänä on yksi keskeisimmistä.

Päivitetty 29.09.2017