Työn voimavaratekijät

Moni viljelijä kertoo saavansa luonnosta voimaa työssä jaksamiseensa. Viljelijän suhde luontoon on ainutlaatuinen, sillä harva ammatti on enää samalla tavoin kiinni vuodenaikojen vaihtelussa. Työt on tehtävä silloin, kun luonto sallii. Eläinten parissa työskennellen saa välittömän palautteen työn laadusta. Työpaikkaa ympäröivä luonto ja maaseutumaisema virkistävät myös vapaa-aikaa ja harrastuksia. Monet arvostavat sitä, että saa olla itse itsensä pomo ja työajan saa itse päättää. Työssään myös näkee konkreettisesti kättensä jäljen.

Torju stressiä - vahvista työn voimavaratekijöitä
Työhyvinvointia tukee parhaiten se, että kiinnittää huomiota omiin ja työssä oleviin voimavaroihin ja vahvistaa niitä. Toisaalta on tärkeää varmistaa, että omat voimavarat ja työhön liittyvät vaatimukset ovat tasapainossa. Esimerkiksi väsyneenä työskenteleminen alentaa työvirettä. Kiire voi laskea työn laatua ja olla riski työturvallisuudelle. Jokainen on väsynyt ja kiireinen ajoittain, mutta jatkuessaan työstressi nakertaa itsetuntoa ja heijastuu vapaa-aikaankin. On tärkeää kuunnella omia tunteita ja tarpeita ja ammentaa voimaa itselle merkityksellisistä asioista.

Itsensä arvostaminen ja hyvä itsetunto kertovat, millaisina näemme kykymme ja ominaisuutemme ihmisinä ja työntekijöinä. Hyvän itsetunnon omaava uskaltaa olla oma itsensä, toimia arvojensa mukaisesti ja pitää puolensa. Hän uskaltaa ottaa vastaan haasteita, asettaa päämääriä ja pyytää apua silloin, kun tuntee sitä tarvitsevansa. Kun ihmisellä on hyvä itsetunto, hän osaa kysyä palautetta omasta toiminnastaan ja hyödyntää sitä, mikä on varsinkin yksin toimivalle yrittäjälle erittäin tärkeää. Uuden oppiminen ja voimavarojen oikea mitoitus ylläpitävät hyvää työvirettä. Vapaa-ajan ja työn rajapinta on maatilalla usein häilyvä, joten lomailusta ja vapaa-ajasta ei saa lipsua.

Jos töihin lähteminen on vastenmielistä, kannattaa hakea tilanteeseen ulkopuolista näkökulmaa.

Päivitetty 10.05.2017