Työn kuormitustekijät

Maatalousyrittäjän ammatti on yksi vaarallisimmista. Maataloustyössä sattuu vuosittain noin 4 000 työtapaturmaa ja noin 100 yrittäjää sairastuu ammattitautiin. Maatalouden työtapaturmat ovat usein myös vakavia.

Henkinen kuormitus kasvussa
Jaksamiseen liittyvät ongelmat koettelevat maatalousyrittäjän työ- ja toimintakykyä. Tutkimusten mukaan suomalaisten maatalousyrittäjien kokema henkinen kuormitus on ollut kasvussa viime vuosina. Suomessa maatalousyrittäjistä kaksi viidestä kokee työnsä fyysisesti sekä psyykkisesti rasittavaksi. Eniten kuormitusta aiheuttaa tilan toimintaan liittyvä byrokratia, jatkuva kiire ja kireä aikataulu sekä tilan taloudellinen epävarmuus.

Yhteiskunta asettaa maatalousyrittäjälle entistä enemmän paineita ympäristöön, eläinten hyvinvointiin ja tukiehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Maatalousyrittäjän työn luonne on muuttunut lyhyessä ajassa ja työn vaatimukset kasvavat koko ajan. Osaamisen tarve erityisesti johtamisasioissa kasvaa. Yhteiskunnan, talouden, markkinoiden ja maatalouspolitiikan suuret muutokset vähentävät hallinnantunnetta. Perhe, joka toimiessaan on maatalousyrittäjän voimavara, on huonosti toimiessaan jaksamista verottava tekijä.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet yleisin työkyvyttömyyden syy
Myös työn fyysinen kuormitus on selvästi suurempaa kuin muilla väestöryhmillä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovatkin selvästi yleisin työkyvyttömyyden syy maatalousyrittäjillä. Vaikka työympäristö on kehittynyt ja apuvälineitä on tarjolla entistä enemmän, kokevat yrittäjät työnsä edelleen fyysisesti lähes yhtä raskaana kuin aiemminkin.

Videoita tuki- ja liikuntaelinten terveydeksi

Päivitetty 10.05.2017