Sujuva ja turvallinen työ

Jotta työssään voi hyvin, tulee työn olla mielekästä ja sujuvaa ja työympäristön turvallinen ja terveyttä edistävä. Terveyttä edistävän ja turvallisen työympäristön merkitys korostuu etenkin maatalousyrittäjillä, joiden ammatti on yksi vaarallisimmista.  Sen vuoksi jokaisen maatilan olisi hyvä kartoittaa työympäristön ja -tapojen riskejä säännöllisesti.

Viljelijän fyysistä työympäristöä ovat muun muassa luonnonympäristöt, rakennukset rakenteineen ja kalusteineen, koneet ja laitteet sekä kulkuvälineet ja liikenne. Terveysvaaroja aiheuttavat muun muassa maasto-olot, lämpötilat, aurinko, virukset, bakteerit, rakennusten rakenteet, ilmanvaihto, valaistus, eläimet, pölyt, melu, kemialliset aineet, kaasut, tärinät, koneiden toiminta, epäjärjestys ja työvälineiden sopimattomuus tai väärä mitoitus työntekijälle. Työterveyshuollon tilakäynti tähtää työn ja työympäristön aiheuttamien terveysriskien ennaltaehkäisyyn.

Keskittymällä voimavaroihin työhyvinvointi lisääntyy
Sujuvan ja turvallisen työn suhteen korostuu myös työn vaatimusten ja hallinnan tasapaino. Maatalousyrittäjän työn luonne on muuttunut lyhyessä ajassa ja työn vaatimukset kasvavat koko ajan. Nykypäivän maatalousyrittäjän työhyvinvointia saattaa verottaa usein tunne työn hallinnan menettämisestä. Jos yrittäjä esimerkiksi kokee, että hallinnollinen taakka käy liian suureksi, syntyy epäsuhtaa työn vaatimusten ja hallinnan välillä ja yrittäjä kokee, ettei oma osaaminen enää riitä yritystalouden vaatimuksiin ja muuttuneisiin olosuhteisiin.

Toisaalta on hyvä muistaa, että maatalousyrittäjät kokevat yleisesti työssään työn imua. Työhyvinvoinnin edistämisen kannalta onkin tärkeä keskittyä vahvistamaan erityisesti työn voimavaratekijöitä.

Mitä on työn imu?

Päivitetty 10.05.2017