Tuetut lomat

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) järjestää Raha-automaattiyhdistyksen tukemia lomia maatalousyrittäjille. Lomia myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Loman saajalle jää maksettavaksi pieni omavastuuosuus.

MTLH järjestää tuettuja lomia eri puolilla Suomea yhteistyössä eri palveluntuottajien kanssa. Tuettua lomaa on haettava kolme kuukautta ennen loman alkamista.

Lisätietoja tapahtumakalenterissa

Päivitetty 10.05.2017