Palautuminen

Työstä palautuminen on psykofysiologinen prosessi, jonka aikana yksilö palautuu työpäivän aikana kokemasta kuormituksesta. Tärkeitä tekijöitä palautumisen kannalta ovat ennen kaikkea riittävä uni ja työn ja vapaa-ajan erottaminen. On hyvä muistaa, että palautumista tapahtuu myös työpäivän aikana. Siksi olisikin tärkeä löytää työstään palauttavat hetket ja lisätä niitä päivään. Lyhyet tauot pitkin työpäivää edistävät palautumista.

Riittävän unen lisäksi hyvään palautumiseen tarvitaan mm. oikeaa ravintoa ja sopivasti liikuntaa. Palautumisen kannalta on tärkeää keksiä kiinnostavaa, mukavaa tekemistä.

Palautuminen ehkäisee työuupumusta
Ihminen kestää hetkittäistä kovaa kuormitusta, mutta mikäli palautuminen jää pitkäaikaisesti vajaaksi, riski mm. työuupumukseen kasvaa selvästi. Työuupumus puolestaan voi altistaa masennukselle. Palautumisen merkitys korostuu etenkin pitkää työpäivää tekevällä yrittäjällä. Maatalousyrittäjälle lomailu voi olla hankalasti järjestettävä asia, mutta riittävän palautumisen kannalta se olisi tärkeää.

Päivitetty 12.05.2017