Elintavat

Elintavoilla on suuri merkitys hyvinvointiimme. Nykytutkimus korostaa yhä enemmän mm. unen, liikunnan ja ravinnon merkitystä terveyden ja työkyvyn perustana.  Elintavoilla on merkitystä esimerkiksi jaksamiseen, aivoterveyteen, unen laatuun, mielialaan, palautumiseen sekä jopa siihen, miten tunnemme ja käyttäydymme.

Liikunta hoitaa masennusta tehokkaasti
Uuden käypä hoito -suosituksen mukaan liikunta hoitaa masennusta jopa yhtä tehokkaasti kuin lääkehoito tai terapia. Tämä johtuu mielihyvähormonien eli endorfiinien sekä välittäjäaine serotoniinin erityksen lisääntymisestä liikkuessa.  Liikunta vaikuttaa siis selvästi mielialaan ja jaksamiseen. Myös ravinto vaikuttaa samaan tapaan serotoniinin tuotantoon. Oikeanlaisella ravinnolla, samoin kuin kohtuullisella alkoholinkäytöllä, on selvästi terveyttä edistäviä vaikutuksia.

Unihäiriöt altistavat sairastumiselle
Unen merkitystä terveyden perustana korostetaan yhä enemmän. Unihäiriöt vaikuttavat muun muassa hormoneihin ja elimistön immuunipuolustukseen, eli altistuminen tulehduksille kasvaa. Unettomuus myös lisää stressiä. Uniongelmien seurauksena ruokahalun säätelymekanismit menevät sijoiltaan ja kehittyy ns. insuliiniresistenssi. Näiden seurauksena liian vähän nukkunut ihminen lihoo ja riski jopa aikuistyypin diabetekseen kasvaa.

Päivitetty 27.09.2017