Ulkopuolinen työvoima

Nykypäivän maatiloilla on aiempaa enemmän myös palkattua työvoimaa, jolloin johtajan taidot joutuvat puntariin. Mitä enemmän työntekijä voi vaikuttaa työhönsä, sitä paremmin hän tutkimusten mukaan työssään viihtyy: johtajan kannattaa siis olla hyvä kuuntelija. Hyvää johtamista on tehdä päätökset keskustellen ja luoda selkeät työtavat. Tasapuolisuus, onnistumisista palkitseminen ja kannustava tunnelma ovat myös asioita, joita työtekijät arvostavat. Johtajuutta on huolehtia yrityksen, yrittäjän ja taloudellisten ja sosiaalisten riskien hallinnasta. Riittävä vakuutusturva ja varahenkilöstön varmistaminen ovat avainasemassa.

Työntekijän palkkaaminen maataloustyöhön merkitsee lukuisia velvoitteita. Muistathan myös, että jos maatalousyrittäjä toimii työnantajana, hänen on järjestettävä lakisääteinen työterveyshuolto työntekijöilleen.

Lisätietoa saa MTK:n Reppu-jäsenverkosta sekä puhelimitse 0600 17444. Maaseudun Työnantajaliitto neuvoo jäseniään työsuhteisiin liittyvissä asioissa.

Päivitetty 10.05.2017