Osaaminen

Maatalouden toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla. Kyetäkseen vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, maatalousyrittäjä tarvitsee laaja-alaista ja monipuolista osaamista. Osaamisen lähtökohdan muodostavat tiedot, taidot ja asenteet. Yrittäjällä on oltava osaamista tilan ja sen toimintojen kehittämiseen, itsensä kehittämiseen, päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun. Jatkuvassa muutoksessa eläminen asettaa myös vaatimuksia muutoksen hallinnalle. Osaamiseen liittyy myös tilan tavoitteiden asettaminen, strategian luominen ja tavoitteiden mittaaminen. Monipuolinen osaaminen ja tilan tuottavuus kytkeytyvät yhteen.

Ennen kaikkea osaaminen on kuitenkin johtamista ja kokonaisuuksien hallintaa. Yrittäjän tulee johtaa tilaa, mutta myös omaa elämää ja perhettä. Näin ollen yrittäjä tarvitsee osaamispakkiinsa myös mm. vuorovaikutustaitoja, tunnetaitoja, viestintätaitoja ja työhyvinvointitaitoja.

Tunnuslukujen seuraaminen on osa ammatillisuutta
Nykypäivän viljelijällä on yleensä hyvä ammatillinen koulutus. Mahdollisuudet erilaiseen lisä- ja täydennyskoulutukseen ovat nykyään varsin monipuoliset. Verkostoituminen muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa kehittää yritystoimintaa. Taloudellisen kannattavuuden, osaamisen, työhyvinvoinnin ja terveyden tunnuslukuja kannattaa myös seurata säännöllisesti, jotta mahdollisiin muutoksiin osaa reagoida riittävän varhaisessa vaiheessa. Neuvonta- ja tutkimusorganisaatiot kuten ProAgria, Luke ja Työtehoseura tekevät vertailuja samantyyppisten yritysten tunnuslukuihin ja yhdessä voidaan arvioida syitä ja seurauksia. Säännöllisen kartoittamisen avulla yrittäjä saa arvokasta tietoa tilan kannattavuuden kehityksestä ja siitä, missä olisi parannettavaa ja opittavaa.

Päivitetty 10.05.2017