Itsensä ja työn johtaminen

Johtamisella luodaan työpaikan ilmapiiri. Toiminnan suunnittelu, ohjaus ja tuloksellisuuden seuranta ovat johtamisen arkipäivää. Johtaja myös ottaa vastuun ja jakaa sitä tarvittaessa niin, että kaikki saavat hyödyntää parhaita kykyjään. Huolenpito ammattitaidon kehittämisestä, työturvallisuudesta, terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä, osaamisesta ja työmotivaatiosta muodostaa perustan työssä viihtymiselle. Johtaja tekee työtila- ja välineratkaisut, päättää aikatauluista ja työnjaosta.

Tilakoon kasvaessa ja toiminnan laajentuessa johtamisen haasteet kasvavat samassa suhteessa. Miten hallita työmäärää ja investointeja, kun tilaa kehitetään täydellä teholla? Mistä löytyvät sopivat yhteistyökumppanit? Urakoitsijoita ja kimppakoneita kannattaa suosia aina kun mahdollista, koska yhdessä tekeminen samanhenkisten maatalousyrittäjien kanssa luo luonnollisella tavalla myös sosiaalisia verkostoja.

Hyvä itsetuntemus on pohja itsensä johtamiselle
Maatalousyrittäjät ovat usein yksin työssään. Näin ollen heille on erityisen tärkeää oman itsensä johtaminen; uskallus asettaa tavoitteita, huolehtia ajankäytöstä ja omasta jaksamisesta. Hyvä itsetuntemus ja -luottamus on tärkeä pohja itsensä johtamiselle.  Työterveyshuolto on yksi tärkeä kumppani asetettaessa tavoitteita mm. oman työkyvyn johtamiselle.

Maatalousyrittäjän vuosikello

Päivitetty 15.02.2019