Hyvinvointia työstä

Maatalousyrittäjän työhyvinvoinnin voidaan ajatella koostuvan viidestä palasta: omasta hyvinvoinnista, itsensä ja työn johtamisesta, sujuvasta ja turvallisesta työstä, toimivista verkostoista sekä toimintaympäristöstä.

Voidaan sanoa, että mitä pienemmästä yrityksestä on kyse, sitä tärkeämpiä ovat yrittäjän omat voimavarat. Terveys ja hyvinvointi luovat yrityksen perustan. Terve ja hyvinvoiva yrittäjä jaksaa myös johtaa yritystään niin, että työn tekeminen on sujuvaa ja turvallista.

Johtamistaidot ovat yrittäjille tärkeitä. Tilan johtamisen lisäksi yrittäjälle on erityisen oleellista itsensä johtaminen: uskallus asettaa tavoitteita, huolehtia ajankäytöstä ja omasta jaksamisesta. Jaksamista yrittäjällä tukevat verkostot. Toimivien verkostojen ja vertaistuen merkitys yrittäjän työhyvinvoinnin kannalta on olennainen, koska yrittäjällä ei yleensä ole tukena perinteistä työyhteisöä.

Toimintaympäristöön yrittäjä itse voi heikoimmin vaikuttaa, mutta se kuitenkin vaikuttaa olennaisesti koettuun työhyvinvointiin. Esimerkiksi EU:n tuoma byrokratia tai tukipolitiikka koetaan perinteisesti yhtenä työhyvinvointia eniten verottavana tekijänä. Samoin yhteiskunnallinen arvostus työtä ja ammattia kohtaan vaikuttaa merkittävästi siihen, miten mielekkääksi yrittäjä kokee työnsä.

Päivitetty 10.05.2017