Tulorekisteri

Jos olet MYEL-vakuutettu työnantaja, eli maksat palkkaa työntekijälle tai perheenjäsenelle, tai jos yrityksesi maksaa palkkaa sinulle, tulee sinun jatkossa ilmoittaa palkanmaksutiedot tulorekisteriin viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. 

Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille.

Kysymyksiä ja vastauksia tulorekisteristä 

1. Mikä tulorekisteri on?
Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta ansio-, eläke- ja etuustiedoille. Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ansiotietojen ilmoittajat, kuten työnantajat ja kotitalouden kaltaiset työnantajat ilmoittavat tiedot työntekijöidensä ansiotuloista vuodesta 2019 alkaen tulorekisteriin, josta työeläkevakuuttajat saavat ne käyttöönsä. Eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vuodesta 2020 lähtien.

2. Koskeeko tulorekisteri MYEL-vakuutettuja?
Kyllä koskee, jos maksat palkkaa työntekijälle, perheenjäsenelle ja/tai yrityksesi maksaa palkkaa sinulle. 

3. Mikä muuttuu rekisterin myötä MYEL-vakuutetuilla?

1.1.2019 
MYEL-vakuutetut yrittäjät ilmoittavat työntekijöidensä ja perheenjäsenten palkanmaksunsa tulorekisteriin. Myös mahdollinen yrittäjälle maksettu palkka ilmoitetaan tulorekisteriin. Esimerkiksi verottaja, työeläkeyhtiöt ja vakuutusyhtiöt saavat tarvitsemansa tiedot sieltä. Jatkossa myös Mela tarkistaa tarvittaessa MYEL-vakuutetun yrittäjän palkanmaksun perheenjäsenelle suoraan tulorekisteristä ja erillisiä todistuksia ei tarvitse toimittaa.

Työnantajana ja MYEL-vakuutettuna yrittäjänä ilmoitat palkanmaksutiedot viimeistään viidentenä päivänä maksupäivän jälkeen. Myös työnantajan palkanmaksua koskevat ansiokorjaukset teet jatkossa suoraan tulorekisteriin. Jos palkanmaksuasi hoitaa tilitoimisto tai kirjanpitäjä, sopikaa hyvissä ajoin yhteistyöstänne. Palkanmaksajalle tulee antaa valtuutus asian hoitamisesta. Lue lisää Verohallinnon sivuilta: Valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät.

Muutoksella ei ole vaikutusta MYEL-vakuutuksesi ehtoihin tai maksuihin.

1.1.2020 
Eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat maksutiedot tulorekisteriin. Näin näet sinulle maksetut eläkkeet ja etuustiedot tulorekisteristä. 

4. Mitä hyötyä rekisteristä on?
Tulorekisteri helpottaa työnantajien arkea, koska ansiotietojen moninkertainen ilmoitusvelvollisuus poistuu. Keskitetty ilmoittaminen kokoaa tiedon yhteen paikkaan ja välittää sen eteenpäin tietoa tarvitseville tahoille, kuten työeläkevakuuttajille, verottajalle ja Kelalle. Reaaliaikaisuutensa ansiosta tulorekisteri edesauttaa myös torjumaan harmaata taloutta.

Tulorekisteri vaikuttaa jokaisen tulonsaajan mahdollisuuksiin saada tulo- ja verotustietojaan reaaliajassa. Tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen tiedon hänelle maksetuista palkoista vuoden 2019 alusta lukien ja eläkkeistään sekä muista etuuksista tulorekisteristä vuodesta 2020 alkaen, kun eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin.

5. Milloin uudistus tulee voimaan?
Tulorekisteri otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 lähtien työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin palkkatiedot. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkanmaksajia tai ansiotiedon ilmoittajia, kuten työnantajia, kotitalouden kaltaisia työnantajia ja tilitoimistoja. Vuodesta 2020 alkaen myös eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat etuustiedot tulorekisteriin.

6. Mitä tietoja ilmoitetaan jatkossa toisin?
Tulorekisteri korvaa TyEL-työeläkevakuuttajille tehtävät ansioilmoitukset (vuosi- ja kk-ilmoitukset). Vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen. Jatkossa työnantajat, kotitalouden kaltaiset työnantajat ja tilitoimistot ilmoittavat ansiotiedot tulorekisteriin palkanmaksun jälkeen viiden päivän sisällä. Samalla tulorekisteri-ilmoituksella tiedot menevät myös verottajalle. Työeläkevakuuttajat saavat näin lakisääteisesti tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

7. Miten ansioilmoitukset tehdään jatkossa?
Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti viimeistään viidentenä päivänä palkanmaksupäivän jälkeen. Tiedot voidaan ilmoittaa useammalla eri tavalla. Tiedot siirtyvät tulorekisteriin suoraan esimerkiksi sähköisen asiointipalvelun kautta tai palkkahallintojärjestelmän rajapinnan kautta.

8. Miksi eläkeala on mukana tulorekisterissä?
Tulorekisterin mahdollistama ajantasainen tieto lisää oikeellisuutta ja varmistaa oikeansuuruisen työeläkemaksun maksamista sekä nopeuttaa eläkepäätöksen tekemistä.

Tulorekisteri tuo kustannustehokkuutta ja keventää yritysten hallinnollista taakkaa, kun samaa tietoa ei tarvitse ilmoittaa moneen kertaan. Ilmoittaminen yksinkertaistuu, kun kaikki tuloihin liittyvä ilmoittamisvelvollisuus keskitetään tulorekisteriin. Tiedon tuottajat, kuten työnantajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Lisätietoa:
tulorekisteri.fi
tela.fi/tulorekisteri

Päivitetty 30.08.2018