Melalaisten tarinoita työstä

Mikä sinua innostaa työssäsi?

"Työssäni innostaa se, että voin aidosti auttaa maatalousyrittäjiä heidän elämänsä yllätyksellisissä ja arvaamattomissa tilanteissa."

"Tyytyväinen asiakas innostaa työssäni."

"Työssäni kohtaan päivittäin haasteita ja niiden avulla työmotivaatio pysyy korkealla. Työ ei ole vain samanlaista puurtamista päivästä toiseen vaan se on hyvin vaihtelevaa."

"Saan olla palvelemassa sananmukaisesti ruohonjuuritasolla työskenteleviä, ahdin antimia pyytäviä tai jo työelämänsä päätökseen saaneita tapaturman yllättäessä, eläketilanteen asioissa ja monissa muissa kysymyksissä."

"Minua innostaa ja motivoi työssäni eniten monipuoliset ja ihmisläheiset työtehtävät. Myös mukavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri lisäävät innostusta työhön."

"Minulla on halu auttaa ihmisiä/ asiakkaita. Pystyn osaamisellani auttamaan asiakkaita ja asiakkaat luottavat minuun. Tästä on seurannut entistä enemmän suoraa positiivista palautetta asiakkailta, joka taasen motivoi eteenpäin."

"Työssäni innostavat haasteet ja mukavat asiakkaat. Motivaatiota lisää hankalan asian saaminen selvitettyä. Haluan tehdä työtäni, koska uskon sillä olevan merkitystä niin minulle kuin muille."

"Haluan tehdä työtäni, sillä minulla on hyvät työtoverit sekä omassa tiimissä että muissa osastoissa. Työhön innostaa ja siinä motivoi oma ylpeys työstään ja halu tehdä mahdollisimman helpoksi seuraavan osaston työt."

"On palkitsevaa, kun ongelmia saa selvitettyä ja työkokonaisuuksia valmistuu. Lisäksi on hienoa tehdä työtä loistavien työkavereiden kanssa."

"Uusi pähkinä purtavaksi lähes päivittäin!"

"Hieno työyhteisö ja selkeä missio."

"Pitkän työurani aikana on joka aamu ollut mukava tulla töihin. Sopivasti haastetta mutta toisaalta myös tuttuja työtehtäviä ja ennen kaikkea huippumukavat ammattilaiset työkavereina. Ja aina sitä yrittää tehdä työnsä vielä paremmin kuin edellisellä kerralla, ja kiitoksia on mukava saada."

"Innostavinta työssäni on se, että saan auttaa ihmisiä. Minua motivoi se, että saan asiakkailta positiivista palautetta, kun olen voinut olla heille avuksi parhaani mukaan. Haluan tehdä työtä, jolla on merkitystä."

"Mukavat työkaverit ja se yhteisöllisyys mikä siitä on muodostunut. Iloiset ilmeet ja kommentit kun on saanut auttaa ja palvella."

"Työssäni motivoi se, että voin auttaa maatalousyrittäjiä heidän elämänsä arjessa."

"Eniten minua innostavat työt, joissa saan olla mukana luomassa jotain uutta ja parempaa asiakkaidemme hyväksi."

"Itseni ja ammattitaitoni kehittäminen asiakkaideni hyväksi."

"Työssäni innostaa se, että voin oman työni kautta auttaa asiakastani hänen työssään. Haluan tehdä työtäni, koska se on mielenkiintoista. Minua motivoi haasteet työssäni."

"Pidän siitä, että voin auttaa ihmisiä laskuihin liitttyvissä ongelmissa. Haluan luoda asiakkaalle sellaisen palvelukokemuksen, että hän kokee asioinnin Melan kanssa helpoksi. Melassa on organisaationa paljon potentiaalia ja minua innostaa mahdollisuudet kehittää toimintaa entistä paremmaksi."

"Teemme Melassa osamme puhtaan, kotimaisen ruuan tuotannon edistämiseksi."

Miksi työsi on tärkeää?

"Minun työni on tärkeää, koska jokaisen asiakkaamme työ on tärkeää."

"Yhteiskunta ja (työ)elämä on kuin moottori - jotta se toimisi - pienimmänkin osan pitää olla kunnossa ja toimia. Tunnen työni olevan yksi pieni osanen tässä koneessa."

"Tehtävälläni on oma roolinsa asiakkaittemme hyvinvoinnin ja sosiaalietuuksien tarjoajana ja mahdollistajana."

"Koen, että asiakkaille on tärkeää saada henkilökohtaista Melan palvelua henkilöltä, jonka he saavat helposti kiinni toistekin."

"Melalla on mahdollisuus - ja velvollisuus - viedä maatalousyrittäjien ja apurahansaajien sosiaaliturva-asioita eteenpäin."

"Arvostan asiakkaitamme ja heidän tekemäänsä raskasta työtä erittäin paljon. Koen että meidän kaikkien täällä tekemä työ, siis myös minun työni, on tärkeää ja koituu heidän parhaakseen."

"Autan asiakkaitani, jotka ovat talon sisäisiä, suoriutumaan tehtävistään."

"Pystyn jakamaan/antamaan erityisosaamistani edelleen eteenpäin."

"Koen maatalouden tärkeänä osana Suomea. Oma työni on tärkeää, koska eläkekarttuma ja korvaukset määräytyvät työtulon mukaan ja sen vuoksi pidettävä ajan tasalla vakuutettujen vakuutusturva."

"Tekemäni työn myötä asiakkaamme saavat eläkepäätöksensä ja eläkkeensä."

"Asiakkaat tarvitsevat meitä."

"Kyseessä on ihmisten toimeentulo, ja minulle on kunnia-asia, että voin hoitaa työni nopeasti ja tehokkaasti. Vaikka etuudessa tulisi hylkäävä päätös, tieto on parempi kuin odottaminen."

"Työni on tärkeää, koska hoidan maatalousyrittäjäasiakkaiden sosiaaliturvaa."

"Jotta ihmiset saavat sosiaaliturvaa pikaisesti elämänsä taitekohdissa."

"Työtä ihmiselle ihmiseltä."

"Työni on erityisen tärkeää siksi, että samalla, kun se ylläpitää ja kehittää palveluja, jotka edistävät asiakkaidemme hyvinvointia, se lisäksi palvelee koko suomalaista yhteiskuntaa."

"Työtehtäväni keskittyvät vahvasti työntekijöillemme vanhan kehittämiseen ja uuden luomiseen, mitä paremmat työvälineet meillä on sitä parempaa ja nopeampaa palvelua pystymme tarjoamaan asiakkaillemme."

"Maatalousyrittäjän toimeentulon turvaamiseksi tapaturman sattuessa."

"Jotta maatalousyrittäjillä olisi sosiaaliturva tapaturmien ja ammattitautien varalla."

"Suomalaisen maatalousyrittäjän sosiaaliturvan hoitaminen ja sitä kautta hyvinvoinnin lisääminen on tärkeää työtä."

Mikä on parasta työssäsi?

"Työssäni parasta on mukava työyhteisö, jolta saa aina apua ja tsemppiä kun sitä tarvitsee."

"Parasta työssäni ovat ihmiset, suomalaiset maatalousyrittäjät. Melassa on hieno mahdollisuus tehdä etätyötä hyvillä välineillä ja koulutuksella lähellä asiakasta."

"Kun hahmottaa kokonaisuudet, on mielenkiintoista olla yhtenä 'talkoolaisena' mukana pääsemässä päämääriin, iloitsemassa saavutuksista ja joskus myös jakamassa pettymyksiä."

"Työssä parasta on onnistumiset ja onnistumisen jälkeinen hyvän olon tunne. Myös mukavasta asiakaskohtaamisesta jää hyvä mieli ja se voi olla parasta."

"Melassa saa tehdä työtä, jolla on tarkoitus!"

"Kun kuulee asiakkaalta hänen saaneen hyvää tietoa ja ohjeistusta hänen omassa sosiaaliturvaansa liittyvässä tilanteessa."

"Asiakaspalvelu ja heidän antama suora palaute."

"Olla avuksi asiakkaille ja vapaus tehdä työtä joustavasti."

"Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa, myös työtoverit ovat mukavia. Hyvän palautteen saanti. Saa tehdä aika monipuolista työtä."

"Työn itsenäisyys ja vaihtelevat päivät ovat merkitseviä. Yhdessä tekeminen on antoisaa ja hyvät työkaverit helpottavat vaikeidenkin asioiden läpivientiä."

"Mielenkiintoinen työ ja mukavat työkaverit."

"Työssäni on parasta sen monimuotoisuus ja joustavuus. Työpäivän sisältö on tavallisesti monipuolinen. Kiitollisilta asiakkailta saatu positiivinen palaute ehdottomasti parhain asia työssäni."

"Se palaute ja iloiset ilmeet, kun olen onnistunut auttamaan ja palvelemaan. Ja minähän onnistun!!"

"Asiakkaiden positiivinen palaute."

"Parasta työssäni on se, kun onnistun joko jossain projektissa, josta on selvästi hyötyä asiakkaillemme tai kun onnistun auttamaan yksittäistä asiakasta."

"Asiakkaan kysymykseen/apuun vastaamisessa onnistuminen."

"Itsensä kehittäminen ja työstä saatu palaute."

"Työssä kaikkien palkitsevinta on nähdä eri henkilöiden kasvu asiantuntijuuteensa, heidän uskalluksensa ja vastuunkannon lisääntyminen hyvien kokemusten myötä. Silloin ei vastoinkäymisetkään haittaa työskentelyä, vaan niistä otetaan opiksi."

"Työssäni on parasta se, että jokainen päivä on erilainen."

"Asiakkaat"

"Saada aikaan näkyvää jälkeä ja hyvää asiakaspalautetta."

Päivitetty 04.12.2017