Sámegillii

Eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatlágádus - Mela - dikšu eanadoallofitnodatolbmuid bargoealáhatoaju. Min áššehassan leat Suoma buot boazodoallit, eanadoallit, guolásteaddjit ja vuovdeeaiggádat. Eanadoallofitnodatolbmuid bargoealáhatdorvu mearrašuvvá eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatlága (MYEL) mielde ja dan vuođđun lea MYEL-oadju.

Mela ovddut addet dorvvu buot eallindilálašvuođain. Bargoahkásaš áššehasa dorvun leat buohcanbeaiveruhta ja MATA-bárteoadju. Bargonávccahis dahje vuorasmuvvan olmmoš sáhttá báhcit MYEL-bargoealáhahkii. Luohpandoarjja máksojuvvo daidda fitnodatolbmuide, geat luohpadit bohccuideaset dahje (eana)dáluset nuorat fitnodatolbmuide. Jos bearašfuolaheaddji jápmá, de bearraša birgenlági leat dorvvasteamen joavkoheaggaoadju ja bearašealáhat. Eanadoalloluopmosadjásašvuohta sihkkarastá buvttadeami joatkašuvvama, jos eanadoalli buohccá dahje báhcá lupmui. Dáid ovdduid fitnodatolmmoš oažžu dušše Melas.

Fuolat iežat MYEL-bargodietnasis
MYEL-oadju vuođđuduvvá MYEL-bargodietnasii, mii govvida dan bargomeari, man fitnodatolmmoš lea bargan doalustis. Buot buhtadusat, beaiveruđat ja ealáhagat rehkenastojit dán bargodietnasa vuođul. Danin gánnáha fuolahit das, ahte bargodienas vástida nu bures go vejolaš fitnodatolbmo bargomeari. Dušše ná beaiveruđat ja ealáhagat leat rivttes dásis. Mela-áššealmmái veahkeha ja rávve mielas lasi.

Sámegielat bálvalus
Mela-áššeálmmai Nina Maarit West bálvala davvisámegillii. Mela bálvala maiddái anárašgillii ja nuortalašgillii. Don sáhtát várret sámegielat dulkka fárrui, go doaimmahat áššiidat báikkálaš Mela-áššealbmá luhtte. Sámegiela dulkka goluid máksá Mela. Maiddái Mela mearrádusaid fidne dárbbu mielde sámegillii jorgaluvvon hámis. Várre áiggi Mela-áššealbmá vuostáiváldimii (dieđut leat suoma- ja ruoŧagillii).

Eanadoallofitnodatolbmuid ealáhatlágádus (Mela)
Revontulenpuisto 2, 02100 Espoo
tel. 029 435 11
fáksa 029 435 2426
šleađgapoasta

Päivitetty 13.09.2018