Palveleva Mela - asiakkaan parhaaksi

Hyvä asiakaskokemus vaatii asiakkaiden tarpeiden ja odotusten ymmärtämistä sekä niihin vastaamista. Melassa hyvä palvelu lähtee aina asiakkaidemme arvostamisesta ja oikeasta palveluasenteesta. Hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi ja toimintamme edelleen kehittämiseksi sujuvoitamme aktiivisesti asiakaspalveluprosesseja. Olemme myös määritelleet Melan palveluperiaatteet.

Päivittäisessä työssä palveluperiaatteet ohjaavat meidät yhdessä toimimaan oikein ja tehokkaasti, asiakkaidemme parhaaksi. Tuotamme Mela-turvaa asiantuntevasti ja tehokkaasti, asiakasta kuunnellen ja arvostaen - palveluperiaatteidemme mukaisesti.

Melan palveluperiaatteet

 

 

Päivitetty 25.05.2016