Informointiliitteet henkilötietojen käsittelystä

Mela käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja ja huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojasta EU:n tietosuoja-asetuksen ja Melaan sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Seuraavissa informointiliitteissä kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään Melassa ja mitkä oikeutesi ovat eri tilanteissa. Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja Melassa -sivustolla on tarkempaa tietoa tahoista, jotka käsittelevät henkilötietojasi sekä Melan tietosuojavastaavan yhteystiedot.

Eläkkeet
Tietoa eläkkeenhakijalle (7007o)
Työeläkeote ja henkilötietojen käsittely

Tapaturmat ja ammattitaudit
Vahinkoasiat (MATA) ja henkilötietojen käsittely (GDPR 7060, 7061, 7062)
MATA-perhe-eläke ja henkilötietojen käsittely (GDPR 7063)
Mela-sairauspäiväraha ja henkilötietojen käsittely (GDPR 7066)

MYEL- ja MATA-vakuutukset
Vakuutusasiat (MYEL) ja henkilötietojen käsittely (GDPR 4518, 4520, 4522, 4523, 4526, 4041)
Vakuutusasiat (MATA) ja henkilötietojen käsittely (GDPR 4524, 4525)

Lomitus
Poronhoitajan sijaisapuasia ja henkilötietojen käsittely (GDPR 2660, 2661)
Lomituspalveluasiat ja henkilötietojen käsittely paikallisyksikössä ja Melassa (GDPR 2665, 2666, 2712, 2651, 2652)

Luopumistuki
Luopumistukiasiat ja henkilötietojen käsittely (GDPR 5028, 5029, 5029b, 5030, 5031, 5032)

Ryhmähenkivakuutus
Ryhmähenkivakuutus ja henkilötietojen käsittely (GDPR 3026)

Ostopalvelusitoumus
Ostopalvelusitoumus ja henkilötietojen käsittely (GDPR 8002)

Tietoturvaloukkausilmoitus
Tietoturvaloukkausilmoitus ja henkilötietojen käsittely

Rekrytointi
Rekrytointi ja henkilötietojen käsittely

Tapahtumat
Tapahtumat ja henkilötietojen käsittely

Henkilöstöhallinto
Henkilöstöhallinto ja henkilötietojen käsittely

Työturvallisuusapuraha
Työturvallisuusapuraha ja henkilötietojen käsittely

Päivitetty 20.12.2018