Luopumisjärjestelmät

Voimassa oleva lainsäädäntö

LUTUL 2015–2018
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006)

LUTUL VpA
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta (1242/2014)

LUTUA 2015–2018
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

Vanhat luopumisjärjestelmät

LUTUA 2011–2014
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (26/2007)

LUTUL 2007–2010
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2007–2010 (612/2006)

LUTUL VpA
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta (1075/2006)

LUTUA 2007–2010
Valtioneuvoston asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2007–2010 (26/2007)

LUTUL 2003–2006
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2003–2006 (1293/1994)

LUTUA 2003–2006
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2003–2006 (1583/1994)

LUTUL 2000–2002
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2000–2002

LUTUA 2000–2002
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 2000–2002

LUTUL 1995–1999
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 1995–1999

LUTUA 1995–1999
Asetus maatalousyrittäjien luopumistuesta, sellaisena kuin sitä sovelletaan luopumisiin vv. 1995–1999

LUEL
Luopumiseläkelaki (16/1974)

LUEA
Luopumiseläkeasetus (258/1974)

Päivitetty 29.04.2015