Käyttöehdot ja turvallisuus

Näiden internetsivujen omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle - Melalle. Tekijänoikeuksista huolimatta mela.fi-sivut ovat vapaasti lainattavissa ja kopioitavissa. Vastuu sisällöstä ja sen ajan tasalla olemisesta siirtyy lainaajalle tai kopioijalle. Hyvä tapa edellyttää, että sivuja lainattaessa ilmoitetaan lähde.

Palvelun käyttö ei edellytä rekisteröitymistä lukuunottamatta Asioi verkossa -kohtaa, johon rekisteröitymällä vakuutettu pääsee katsomaan omia Mela-turvaan liittyviä tietojaan. Myös pääsy Lomitusnettiin vaatii rekisteröitymisen.

Näiden sivujen sisältämien tietojen oikeellisuuden Mela on pyrkinyt varmistamaan huolellisesti. Mela ei kuitenkaan vastaa sivujen oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Mela ei myöskään vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin palvelusta on linkkiyhteys ja jotka ovat muiden kuin Melan tekemiä julkaisuja.

Mela ei takaa palvelun häiriötöntä toimintaa. Mela ei vastaa mistään vahingosta, kulusta tai menetyksestä, joka aiheutuu palvelun käyttämisestä. Se ei vastaa myöskään tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmän virheiden eikä tietoturvallisuusriskien, kuten tietokonevirusten asiakkaille aiheuttamista vahingoista.

Melalla on oikeus tehdä palvelun sisältöön, käyttöön ja tekniikkaan vaikuttavia muutoksia tai rajoittaa palveluun pääsyä milloin tahansa.

Päivitetty 25.05.2016