Lomitusesitteet

Muutoksia lomituspalvelumaksuihin 12/2016
Avaa
Tämä sinun on hyvä tietää ehdollisesta päätöksestäsi 12/2016
Avaa
Tämä sinun on hyvä tietää vuosilomapäätöksestäsi (paikallisyksikön lomituspalvelut) 11/2016
Avaa
Tämä sinun on hyvä tietää vuosilomapäätöksestäsi (itse järjestettävät lomituspalvelut) 11/2016
Avaa
Tietoa lomituspalveluyrittäjälle itse järjestetystä lomituksesta 5/2017
Avaa
Hengähdä hetki - Sijaisapua kotieläintöihin 4/2017
Avaa
Hengähdä hetki – Järjestä itsellesi lomitusta 5/2017
Avaa
Hengähdä hetki – Lomitusta kotieläintiloille 11/2016
Avaa
Hengähdä hetki – Turkistuottajan lomituspalvelut 5/2017
Avaa
Lomitustiimi toimii 6/2014
Avaa
Poronhoitajan sijaisapu 12/2014
Saamenkielinen esite löytyy saamenkielisiltä sivuilta
Avaa