Tutkimukset

Tutkimuksia ei voi tilata. Ne ovat vain ladattavissa ja tulostettavissa.

Maatilatalousyrittäjien hevostapaturmat
Tiina Greus 2008
Avaa
Moottoroidun hengityssuojaimen käytön hyödyt
allergista nuhaa sairastavilla maatalousyrittäjillä. Satu Järvenpää ja Marja Kulhua, opinnäytetyö, 2008
Avaa
Maatalousyrittäjän ammattiastmaan sairastumisen vaikutukset
Hannele Nummiluikki 2006
Avaa
Maatalousyrittäjien lomituspalvelult Joroisissa 1.4.1974–31.12.2004
Riitta Seppäläinen 2005
Avaa
Lypsyrobottitilojen lomitusjärjestelyt
Marja Saarela 2005
Avaa
Maatalouden laatujärjestelmät
tiloilla työskentelevien työterveyden ja työturvallisuuden kannalta. Marja Saarela 2004
Avaa
Maatalousyrittäjien työeläkekuntoutuksen tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuus
Eila Kuivamäki 2003
Avaa
Motivoitunut tukihenkilö
Vapaaehtoisten tukihenkilöiden osallistumismotiivit ja sitoutuneisuus maaseudun tukihenkilöverkkoon. Sari Keski-Heikkilä 2002
Avaa
Tutkielma ammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta
Arja Vuoristo 2001
Avaa
Työsuojelu maatalousrakennusten suunnittelussa III
Rakentamiskustannusten selvitys. Jarmo Lehtinen 2000
Avaa
Työolosuhteiden vaikutus ammattiastman syntyyn karjanhoitotyössä
Rauno Hanhela 1999
Avaa
Puolisokurssien merkitys
Astmaa sairastavien maatalousyrittäjien työssäjaksamisessa. Arja Vuoristo 1998
Avaa
Selviytyjiä, epätietoisia ja putoajia
Mia Pråhl-Ollila 1997. Tutkimus on jatkoa 1993 ja 1995 tehdyille kyselytutkimuksille Nuoret viljelijät maatalouden murroksessa I ja II
Avaa
Maatalousyrittäjien sosiaaliturva Euroopassa
Sari Häkkinen 1995
Avaa
Työympäristö nykyaikaisella lypsykarjatilalla
Kuopion aluetyötervelaitos, Kuopion yliopisto, Kansanterveyslaitos,1996
Avaa
Nuoret viljelijät maatalouden murroksessa I
Mia Pråhl-Ollila 1995
Avaa
Nuoret viljelijät maatalouden murroksessa II
Mia Pråhl-Ollila 1995
Avaa
Eläkesovituksen vaikutus maatalousyrittäjien leskeneläkkeissä
Irma Mahlamäki 1992
Avaa