Vapaa-ajalle

Vapaa-ajan MATA-vakuutuksen voivat ottaa ne vakuutetut, joilla on työajan MATA-vakuutus. Vapaa-ajan vakuutus korvaa yksityistalouden töissä ja vapaa-ajalla sattuneet tapaturmat.

Vapaa-ajan harrastuksissa, kuten urheilussa ilman lajirajoituksia sekä ulkomailla matkustaessa sattuneet tapaturmat korvataan vapaa-ajan vakuutuksesta. Korvaukset määräytyvät maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain ja vakuutusehtojen mukaisesti. Ulkomaanmatkoja varten vakuutetulla on kuitenkin syytä aina olla myös matkavakuutus.

Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa sairauksia. Se ei korvaa myöskään työliikkeestä aiheutuneita venähdyksiä toisin kuin työajan MATA-vakuutus. Vapaa-ajan vakuutus ei korvaa tapaturmia, jotka sattuvat palkka- tai yrittäjätyössä, eikä liikennevahinkoja tai tapaturmia, jotka korvataan jonkun muun lain nojalla.

Maatalousyrittäjän vapaa-ajan MATAn voimassaolo
Vapaa-ajan MATA-vakuutus voi olla voimassa vain, jos työajan MATA-vakuutus on voimassa ja vakuutuksen ehdot täyttyvät. Kaikista muutoksista työskentelyssä tai tilan toiminnassa tulee ilmoittaa Mela-asiamiehelle tai suoraan Melaan.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus alkaa aikaisintaan seuraavasta päivästä, kun vakuutushakemus on saapunut Melaan. Hakemuksen voi tehdä Mela-asiamiehen luona. Vakuutus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan. Jos vakuutettu haluaa irtisanoa vakuutuksen, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen, allekirjoitettu ilmoitus Melaan. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisilmoituksen saavuttua Melaan. Myös Mela voi irtisanoa vakuutuksen päättymään tietyin ehdoin.

Apurahansaajan vapaa-ajan MATA-vakuutuksen voimassaolo
Vapaa-ajan MATAn voi ottaa vain voimassa olevan MYEL-vakuutuksen rinnalle. MYEL-vakuutuksen päättyessä päättyy myös vapaa-ajan MATA-vakuutus.

Vapaa-ajan MATA-vakuutus pysyy kuitenkin voimassa, jos uusi MYEL-vakuutusjakso alkaa välittömästi edellisen vakuutuskauden päätyttyä. Eli jos apurahansaaja jatkaa apurahatyöskentelyään MYEL-vakuutuksen päätyttyä välittömästi uudella apurahalla, josta hänelle vahvistetaan MYEL-vakuutus, pysyy vapaa-ajan vakuutus voimassa, ellei sitä erikseen irtisanota.

Jos vakuutettu haluaa irtisanoa vakuutuksen ennen vakuutuskauden päättymistä, hänen tulee tehdä siitä kirjallinen, allekirjoitettu ilmoitus Melaan. Vakuutus päättyy aikaisintaan irtisanomisilmoituksen saavuttua Melaan.

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen vakuutusehdot

Päivitetty 02.02.2016