Vakuutusmaksut

Maatalousyrittäjien MATA-vakuutusmaksu muodostuu kaikille samansuuruisesta perusmaksusta ja työtuloon perustuvasta ansio-osasta. Pakollisen työajan MATA-vakuutuksen maksu vuonna 2019 on 16,00 euroa ja 0,75 prosenttia MYEL-työtulosta.

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen maksu vuonna 2019 on 19,20 euroa + 0,90 prosenttia vuosityöansiosta.

Apurahansaajien työajan MATA-vakuutusmaksu on kymmenesosa edellä mainitusta viljelijöiden vakuutusmaksusta johtuen apurahansaajien alhaisemmasta tapaturmariskistä.

Vapaa-ajan MATA-vakuutuksen maksu on 15,00 euroa + 0,30 prosenttia vuosityöansiosta. Mikäli työajan tapaturmavakuutus on pakollinen, vapaa-ajan vakuutusmaksun perusteena käytetään vähintään 14 360 euron (vuonna 2019) vuosityöansiota.

Maatalousyrittäjä ja apurahansaaja voivat vähentää verotuksessa sekä pakollisen että vapaaehtoisten MATA-vakuutusten vakuutusmaksut.

Lisäksi maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon kuuluvat MYEL-vakuutetut yrittäjät saavat 20 prosentin alennuksen työajan MATA-vakuutusmaksuunsa.

Päivitetty 27.12.2018