Tapaturma

Työapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa ainoastaan tapaturman aiheuttamat vammat ja sairaudet. Tapaturma on ulkoisesta tekijästä johtuva äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka aiheuttaa vamman tai sairauden.

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei korvaa sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman jälkeen.

Maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan tapaturman aiheuttamina pidetään myös enintään vuorokauden pituisena aikana syntyneitä vammoja ja sairauksia kuten

  • hankauksen aiheuttamat hiertymät
  • syövyttävän aineen aiheuttamat vammat tai sairaudet
  • paleltumat, palovammat, lämpösairaudet
  • kaasujen, höyryjen tai huurujen hengittämisestä aiheutuneet vammat tai sairaudet
  • säteilyn aiheuttamat vammat tai sairaudet
  • huomattavan fysikaalisen paineen vaihtelusta aiheutuneet vammat tai sairaudet.

Lain mukaan tapaturman aiheuttamina voidaan korvata tietyin edellytyksin ja tiettyjen olosuhteiden vallitessa myös

  • vahinkotapahtuman sattuessa vakuutetulla jo olleen muun vamman tai sairauden olennainen paheneminen
  • yksittäisessä kuormittavassa työliikkeessä aiheutunut lihaksen tai jänteen kipeytyminen
  • henkinen järkytysreaktio. 


Ennen 1.1.2016 sattuneet tapaturmat

Ennen vuotta 2016 sattuneiden tapaturmien korvaamisessa noudatetaan vuonna 1981 voimaan tullutta maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakia, jonka mukaan tapaturmavakuutus korvaa ainoastaan tapaturman aiheuttamat vammat. Tapaturmaksi katsotaan äkillinen ja odottamaton tapahtuma, jonka aiheuttaa ulkoinen syy, ja joka aiheutuu vakuutetun tahtomatta.

MATA-tapaturmavakuutus ei korvaa sairautta, joka ei johdu tapaturmasta, vaikka sairauden oireet ilmenisivätkin ensimmäisen kerran työtapaturman jälkeen. Myöskään toisen henkilön tahallaan aiheuttama vamma ei ole tapaturma.

Tapaturmavammojen lisäksi MATAsta korvataan esimerkiksi paleltumat, auringonpistokset, hiertymät, hankaumat ja äkilliset lihasvenähdykset sekä syövyttävien aineiden ja myrkyllisten kaasujen aiheuttamat vammat.

Päivitetty 22.01.2016