Liittyminen

Maatalousyrittäjä voi liittyä työterveyshuoltoon jättämällä ilmoittautumislomakkeensa terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle. Samalla hän suostuu työolosuhteiden selvittämiseksi tehtäviin tilakäynteihin. Jos yrittäjä kieltäytyy tilakäynnistä, hän menettää maksualennuksen. Maksualennus on voimassa neljä vuotta kerrallaan.

Maatalousyrittäjän katsotaan liittyneen työterveyshuoltoon sinä päivänä, kun terveyskeskus tai lääkäriasema on vastaanottanut hänen ilmoittautumislomakkeensa. Palvelun tuottajat ilmoittavat Melaan työterveyshuoltoon liittymisestä.

Maatalousyrittäjän tulee olla liittynyt työterveyshuoltoon lokakuun 1. päivään mennessä saadakseen alennuksen seuraavan vuoden vakuutusmaksuunsa.

Maatalousyrittäjä, joka kuuluu työnantajansa järjestämän työterveyshuollon piiriin, ei saa alennusta MATA-vakuutusmaksuunsa, ellei hän ole liittynyt nimenomaan maatalousyrittäjille tarkoitettuun työterveyshuoltoon.

Ilmoittautumislomake maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta. Maatalousyrittäjien työterveyshuollon keskusyksikkö ylläpitää työterveyshuollon lomakkeita.

Päivitetty 12.01.2016