Työterveyshuolto

MYEL-vakuutetut maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon, saavat työajan MATA-vakuutuksen maksuunsa 20 prosentin alennuksen. Alennuksen saavat ne vakuutetut, jotka kuuluvat työterveyshuoltoon edellisen vuoden lokakuun 1. päivänä. Alennus koskee sekä pakollisen että vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen ottaneita.

Yrittäjän lisäksi myös perheenjäsenenä vakuutettu voi liittyä työterveyshuoltoon ja saada alennusta vakuutusmaksuunsa. Sen sijaan pelkän MATA-vakuutuksen ottaneilla ei ole oikeutta maksualennukseen.

Lisäedellytys alennuksen saamiseksi on, että maatalousyrittäjä on sopinut työolosuhteiden kartoittamiseksi tehtävästä tilakäynnistä. Tilakäynneillä tehdään parannusehdotuksia, joilla ennaltaehkäistään terveysvaaroja. Vakuutusmaksualennus on voimassa tilakäynnin jälkeen neljä vuotta kerrallaan.

Työterveyshuoltoon liittyminen

Päivitetty 03.08.2018