Maksusitoumukset

Tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä, kuten magneettitutkimusta, tähystystoimenpidettä tai leikkausta varten tarvitaan maksusitoumus ennen toimenpiteen tekemistä. Tämä ei kuitenkaan koske ensimmäistä lääkärissäkäyntiä, kiireellistä hoitoa eikä vähäisiä toimenpiteitä (alle 310 euroa vuonna 2019). Huomionarvoista tällöin on, että kustannukset ovat vahingoittuneen vastuulla kunnes Mela on ratkaissut vahingon korvattavuuden ja ottanut kantaa myös tarpeellisena korvattavaan sairaanhoitoon.

Jos sinulle on määrätty pitkäaikainen lääkitys tapaturmanvamman tai ammattitaudin hoitoon, voit hakea Melasta maksusitoumusta lääkeostoja varten. Maksusitoumuksella voit saada sitoumuksessa mainitut lääkkeet ja muut tuotteet maksutta apteekista. Maksusitoumuksen saamiseksi toimita Melaan lääkemääräys, mistä selviää, että lääke on määrätty tapaturmavamman tai ammattitaudin hoitoon. Säilytä maksusitoumus ja ota se mukaasi asioidessasi apteekissa.

Maksusitoumuksen antaa Mela ja sen voi pyytää vahingoittunut itse tai hoitopaikka hänen puolestaan. Maksusitoumusasian käsittely Melassa edellyttää, että käytettävissä on huolellisesti täytetty ilmoitus vahinkotapahtumasta sekä asiaa koskevat hoito- ja tutkimusmerkinnät ensimmäisestä lääkärikäynnistä lähtien. Varmista näiden asiakirjojen toimittaminen Melaan, jotta voimme toimia nopeasti maksusitoumusasian käsittelyssä.

Maksusitoumuspyynnöissä voit olla yhteydessä Melaan puhelimitse. Voit käyttää myös suojattua sähköpostipalvelua. Valitse listalta vastaanottajaksi MATA-korvaukset.

Maksusitoumuksella nopeasti hoitoon

Päivitetty 28.12.2018