MATA-kuntoutus

Kun korvattava tapaturmavamma tai ammattitauti heikentää työ- tai toimintakykyä, Mela voi kustantaa kuntoutuksen, jotta työnteko voi jatkua entisessä tai uudessa ammatissa. Kuntoutusta voidaan kustantaa myös tukemaan muuta henkilökohtaista suoriutumista.

Tapaturma- tai ammattitautiasian käsittelyn yhteydessä Melassa harkitaan aina MATA-kuntoutuksen tarpeet ja mahdollisuudet. Aloitteen kuntoutukseen voi tehdä myös asiakas itse tai häntä hoitanut terveydenhoitotaho. Erillistä hakemuslomaketta ei tarvita.

Ammatillinen kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus voi olla kuntoutustarpeiden ja -mahdollisuuksien selvittämistä, työkokeilua, työhön valmennusta, koulutusta soveltuvaan uuteen työhön tai ammattiin tai esimerkiksi apuvälineen tai laitteen hankkimista työtehtävistä suoriutumiseksi.

Kuntoutuksena voi saada myös lainaa ja avustusta elinkeinon tai ammatin tukemiseksi.

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta on oikeus kuntoutusrahaan. Samalta ajalta ei ole oikeutta päivärahaan eikä tapaturmaeläkkeeseen.

Kuntoutuksena korvataan myös kohtuulliset ja välttämättömät apuvälineet liikkumista ja henkilökohtaista suoriutumista varten sekä tulkkauspalveluja ja sopeutumisvalmennusta vahingoittuneella ja lähiomaisille.

Kuntoutukseen liittyvät välttämättömät matka- ja majoituskustannukset korvataan niin ikään. Näitä korvauksia on haettava vuoden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Kuntoutuksena annetaan
Ammattitautia sairastavalle voidaan kuntoutuksena antaa moottoroitu hengityksensuojain tai suojakäsineitä. Lisäksi korvataan suojaimen käytöstä aiheutuneet kulut. Ammattitautia sairastaville kustannetaan myös kuntoutuskursseja, joilla opastetaan muun muassa suojautumaan ammattitaudin aiheuttajilta.

MATAn ammatillisen kuntoutuksen, esimerkiksi koulutuksen tai kuntoutuskurssin ajalta maksetaan kuntoutusrahaa.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus ei korvaa ennaltaehkäisevää kuntoutusta, joten suojavälineitä ei voi saada sairauksien ennaltaehkäisyyn.

MYEL-kuntoutus
Jos kuntoutuksen tarve johtuu sairaudesta, jonka vuoksi yrittäjällä tai apurahansaajalla on uhka joutua lähivuosina työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutus myönnetään maatalousyrittäjien eläkelain mukaisena MYEL-kuntoutuksena.

Päivitetty 02.02.2016