Korvausten verottaminen

Kaikki kulukorvaukset, haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja haittalisä ovat verottomia. MATA-päiväraha, kuntoutusraha, tapaturmaeläke ja perhe-eläke ovat verotettavaa tuloa. Samoin kuin korvaus ansionmenetyksestä perustellun ja tarpeellisen tutkimuksen ajalta. Saamme verotustiedot yleensä suoraan verottajalta pakollisen työajan MATA-vakuutusten ansionmenetyskorvausten maksamista varten. Sinun ei tarvitse lähettää verokorttiasi meille, ellemme sitä pyydä. Jos meillä ei ole verotietoja käytettävissämme, pidätetään veroa 40 prosenttia.

Vapaaehtoisten MATA-vakuutusten perusteella maksettavasta päivärahasta pidätetään veroa 50 prosenttia. Tapaturmaeläkkeestä vero pidätetään verottajalta suoraan saamamme verotiedon mukaan kuten pakollisessa työajan MATAssakin.

Jos työkyvyttömyys- ja päiväraha-aika kohdistuvat edelliseen vuoteen ja korvaus maksetaan seuraavan vuoden puolella, Mela pidättää Verohallinnon ohjeen mukaan päivärahasta veroa 50 prosenttia.

Vuoden päättyessä lähetämme verottajalle tiedon maksetusta päivärahasta ja eläkkeestä sekä pidätetyn veron määrästä. Verotoimisto ottaa ne automaattisesti huomioon ilmoituksemme perusteella. Niitä ei pidä merkitä veroilmoitukseen.

Verohallinto

Päivitetty 12.01.2016