Korvausten verottaminen

Kaikki kulukorvaukset, haittaraha, hoitotuki, vaatelisä ja haittalisä ovat verottomia. MATA-päiväraha, kuntoutusraha, tapaturmaeläke ja perhe-eläke ovat verotettavaa tuloa. Samoin kuin korvaus ansionmenetyksestä perustellun ja tarpeellisen tutkimuksen ajalta.

Saamme verotustiedot yleensä suoraan verottajalta pakollisen työajan MATA-vakuutusten päivärahan, päivärahan suuruisen kuntoutusrahan ja tutkimusajan ansionmenetyskorvauksen maksamista varten. Maksussa olevan tapaturmaeläkkeen, tapaturmaeläkkeen suuruisen kuntoutusrahan ja perhe-eläkkeen verotiedot pyydämme marraskuussa seuraavaa vuotta varten.

MATA-päiväraha ja tutkimusajan ansionmenetyskorvaus
Pakollisen työajan MATA-vakuutuksen päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta pidätetään veroa palkkaverokortissa olevan ennakonpidätysprosentin mukaan, kuitenkin vähintään 25 prosenttia. Jos palkkaverokortin ennakonpidätysprosentti on alle 25 prosenttia, päivärahasta ja ansionmenetyskorvauksesta pidätetään 25 prosenttia. Jos ennakonpidätysprosentti on yli 25 prosenttia, veronpidätys toimitetaan pidätysprosentin mukaan. Pidätys suoritetaan tulorajaan asti perusprosentin mukaan. Tulorajan ylittävältä osalta käytetään lisäprosenttia. Tulorajana käytetään päiväkohtaista tulorajaa.

Päivärahan ennakonpidätys voidaan suorittaa myös erikseen päivärahaa varten lasketun verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan.

Jos meillä ei ole verotietoja käytettävissämme, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin mukaan.

Jos työkyvyttömyys- ja päiväraha-aika sekä ansionmenetyskorvaus kohdistuvat maksuvuotta edeltäviin vuosiin, Mela pidättää niistä Verohallinnon ohjeen mukaan veroa 50 prosenttia.

Vapaaehtoisten MATA-vakuutusten perusteella maksettavasta päivärahasta pidätetään veroa 50 prosenttia.

Tapaturmaeläke ja perhe-eläke
Tapaturmaeläkkeestä vero pidätetään verottajalta suoraan saamamme verotiedon mukaan.

Jos meillä ei ole verotietoja käytettävissämme, ennakonpidätys toimitetaan 40 prosentin mukaan.

Jos tapaturma- tai perhe-eläke kohdistuvat maksuvuotta edeltäviin vuosiin, Mela pidättää niistä Verohallinnon ohjeen mukaan veroa 50 prosenttia.

Kuntoutusraha
Kuntoutusrahasta pidätetään veroa samoin kuin MATA-päivärahasta silloin, kun kuntoutusraha on päivärahan suuruinen. Tapaturmaeläkkeen suuruinen kuntoutusraha verotetaan kuten tapaturmaeläke.

Mela toimittaa tiedot verottajalle
Vuoden päättyessä lähetämme verottajalle tiedon maksetusta verollisista korvauksista sekä pidätetyn veron määrästä. Verotoimisto ottaa ne automaattisesti huomioon ilmoituksemme perusteella. Niitä ei pidä merkitä veroilmoitukseen.

Verollisille korvauksille maksettavasta viivästyskorosta peritään veroa pääoman mukaan, eli eläkkeelle makset-tavasta korosta pidätys menee samoin kuin eläkkeestä itsestään.

Verohallinto

Päivitetty 27.02.2018