Vuosityöansio

Työajan vakuutuksessa
Pakollisessa työajan MATA-vakuutuksessa eläkettä laskettaessa otetaan MYEL-työtulon lisäksi huomioon myös palkkatulo. Muun yrittäjätoiminnan ansiot huomioidaan vain, jos vahingoittuneella on tästä toiminnasta työtapaturma- ja ammattitautilain (TyTAL 188 §:n) mukainen vapaaehtoinen vakuutus.

Pakollisen työajan MATA-vakuutuksen perusteella maksettava ansionmenetyskorvaus perustuu vahinkotapahtuman sattumishetken vuosityöansioon, tai lasketaan 14 360 euron (v. 2019) vähimmäisvuosityöansiosta, jos ansiot jäävät tätä pienemmiksi. Vähimmäisvuosityöansiota ei oteta huomioon, jos vahinkotapahtuman sattuessa sai vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä.

Vapaaehtoisen työajan MATA-vakuutuksen mukaiset korvaukset lasketaan vakuutuksen perusteena olevasta vuosityöansiosta. Työ- ja virkasuhteiden sekä muun yrittäjätoiminnan ansioita ei lasketa mukaan.

Vapaa-ajan vakuutuksessa
Pakolliseen työajan vakuutukseen liitetyn vapaa-ajan vakuutuksen ansionmenetyskorvausten perusteena käytetään voimassa olevien työajan MATA-vakuutusten yhteismäärää. Työ- ja virkasuhteiden sekä muun yrittäjätoiminnan ansioita ei lasketa mukaan. Vähimmäisvuosityöansio huomioidaan vasta MATA-vakuutusten yhteenlaskettuun vuosityöansioon.

Vapaaehtoiseen työajan vakuutukseen liitetyn vapaa-ajan vakuutuksen vuosityöansiona pidetään vain tämän vakuutuksen sovittua vuosityöansiota.

Vuosityöansion korottaminen
Pakollisesti MATA-vakuutetun maatalousyrittäjän vuosityöansioita voidaan korottaa, jos tilalla on tapahtunut vuoden sisällä ennen työvahinkoa muutos, jonka perusteella MYEL-työtuloa olisi voinut korottaa. Tämä vaatii vakuutuksen muutoshakemusta. Uutta korotettua vuosityöansiota voidaan käyttää ansionmenetyskorvauksen perusteena aikaisintaan neljän kuukauden jälkeen vahinkotapahtumasta.

Jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt ennen 1.1.2016, lue vuosityöansion määräytymisestä täältä.

Päivitetty 27.12.2018