Tapaturmaeläke

Jos tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttama työkyvyttömyys kestää yli vuoden, on mahdollista saada tapaturmaeläkettä. Eläke jatkuu niin kauan kuin työkyvyttömyys kestää.

Jos vahingoittunut on ollut vanhuuseläkkeellä, joka on alkanut hänen täytettyään 63 vuotta ja vahinkotapahtuma on sattunut työssä, jota hän on tehnyt eläkkeellä ollessaan, oikeus tapaturmaeläkkeeseen päättyy, kun vahinkopäivästä on kulunut 3 vuotta tai kun vahingoittunut on sitä aikaisemmin täyttänyt 68 vuotta.

Jos olet täysin kykenemätön työhösi, tapaturmaeläke on 85 prosenttia vuosityöansiosta. Jos työkyvyttömyys on osittaista, eläke on työkyvyn heikentymistä vastaava osa täydestä eläkkeestä. 65-vuotiaana täysi tapaturmaeläke pienenee 70 prosenttiin vuosityöansiosta.

Eläkettä ei makseta alle 10 prosentin työkyvyn heikentymästä. Työkykyä arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun mahdollisuudet hankkia ansiotuloja saatavissa olevalla työllä. Tapaturmaeläkkeen ehdot ovat näin ollen tiukemmat kuin päivärahan.

Jos tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt ennen 1.1.2016, lue tapaturmaeläkkeen määräytymisestä täältä.

Päivitetty 12.01.2016