Sairaanhoidon kulut

MATA-työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta korvataan tapaturmavamman tai ammattitaudin tarpeellisesta sairaanhoidosta aiheutuneet välttämättömät kulut. Sairaanhoidon tulee aina olla korvattavasta vammasta tai sairaudesta johtuvaa. Muusta syystä johtuva sairaanhoito jää korvaamatta.

Sairaanhoitokuluina korvataan

  • lääkärin antama ja määräämä tarpeellinen hoito ja tutkimukset
  • lääkkeet ja hoitotarvikkeet
  • lääkinnällinen kuntoutus.

Lisäksi korvataan tarpeelliseen sairaanhoitoon liittyvät välttämättömät matka- ja majoituskulut.

Kuluja lääkkeistä ja hoitotarvikkeista sekä matka- ja majoituskuluista tulee hakea vuoden sisällä kustannusten syntymisestä. Kulut korvataan alkuperäisiä kuitteja vastaan.

Voit hakea Melasta maksusitoumusta tapaturmavamman tai ammattitaudin hoitoon määrätyn pitkäkestoisen lääkkeen korvaamiseksi. Tällöin apteekki antaa sinulle maksusitoumusta vastaan lääkkeen ja laskuttaa sen Melasta.

Julkisessa terveydenhuollossa annetusta hoidosta korvataan vahingoittuneen asiakasmaksuosuus sekä julkiselle terveydenhoitopalvelun tuottajalle palvelun tuottamisesta aiheutunut täyskustannusmaksu.

Yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hoidosta korvataan kustannukset tarpeettomia kustannuksia välttäen.

Tapaturmavamman tai ammattitaudin johdosta annettavaa kiireellistä sairaanhoitoa tai vähäistä tutkimusta (alle 310 euroa vuonna 2019) lukuun ottamatta, tulee ennen hoidon toteuttamista pyytää Melasta maksusitoumus.

Päivitetty 28.12.2018