Perhe-eläke ja hautausapu

Jos tapaturmavamma tai ammattitauti johtaa kuolemaan, MATAsta maksetaan hautausapua, vainajan kuljetuskustannukset kuolinpaikalta kotipaikkakunnalle sekä puolisolle ja lapsille perhe-eläkettä tietyin ehdoin.

Perhe-eläke
Leski (aviopuoliso tai rekisteröity parisuhde) ja alle 18-vuotiaat lapset saavat aina perhe-eläkkeen. Mela tutkii heidän oikeutensa eläkkeeseen oma-aloitteisesti. Perhe-eläkettä voidaan maksaa myös 18–24-vuotiaalle lapselle, joka opiskelee tai on työkyvytön. Tästä on mainittava erikseen hakemuksella.

Avopuolison perhe-eläke
Myös avopuoliso saa leskeneläkkeen, jos hän oli elänyt vainajan kanssa yhteisessä taloudessa avioliitonomaisissa olosuhteissa. Heillä on pitänyt lisäksi olla yhteisiä lapsia tai julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta.

Avopuolison tulee hakea perhe-eläkettä itse, Mela ei oma-aloitteisesti tutki asiaa.

Lesken ja lasten perhe-eläkkeet ovat yhteensä 25–70 prosenttia edunjättäjän vuosityöansiosta eläkkeensaajien lukumäärän mukaan. Lesken omat tulot voivat vaikuttaa eläkkeen määrään.

Lesken uusi avio- tai avoliitto tai rekisteröity parisuhde
Lesken MATA-perhe-eläke lakkaa, jos leski solmii uuden avio- tai avoliiton, jossa pariskunnalla on yhteinen lapsi tai julkisen notaarin oikeaksi todistama sopimus keskinäisestä elatuksesta. Myös uusi rekisteröity parisuhde päättää eläkkeen maksun. Uudesta avio- tai avoliitosta sekä rekisteröidystä parisuhteesta tulee ilmoittaa Melaan. Lesken eläke päättyy avioliiton solmimiskuukauden tai avoliiton/rekisteröidyn parisuhteen alkamiskuukauden lopussa.

Lesken eläkkeen päättyessä maksetaan kolmen vuoden eläkettä vastaava kertasuoritus. MATA-perhe-eläkkeen päättymisen jälkeen jatkuvan työeläkkeen perhe-eläkettä vastaava määrä vähennetään kertasuorituksesta.

Jos edunjättäjän vanhuuseläke on alkanut tämän täytettyä 63 vuotta ja kuolemaan johtanut vahinkotapahtuma on sattunut eläkkeellä ollessa tehdyssä työssä, oikeus perhe-eläkkeeseen päättyy, kun vahinkopäivästä on kulunut kolme vuotta tai kun edunjättäjä olisi sitä aiemmin täyttänyt 68 vuotta.

Hautausapu ja kuljetuskustannukset
Hautausapu 4 900 euroa (v. 2019) maksetaan hautajaisten järjestäjille, vaikka vainajalta ei jäisikään perhe-eläkkeeseen oikeutettuja omaisia.

Korvauksia voidaan maksaa myös kohtuullisista vainajan kuljetuskustannuksista kuolinpaikalta kotipaikkakunnalle.

Jos kuolemaan johtanut tapaturma on sattunut tai ammattitauti ilmennyt ennen 1.1.2016, katso hautausavun ja omaisille maksettavan perhe-eläkkeen määräytyminen täältä.

Päivitetty 27.12.2018