Päiväraha

Tapaturmavamman tai ammattitaudin aiheuttamalta sairauslomalta maksetaan päivärahaa, jos sairausloma kestää vahinkopäivän lisäksi vähintään kolme peräkkäistä päivää. Päivärahaa maksetaan aikaisintaan vahinkopäivää seuraavasta päivästä alkaen. Sitä maksetaan kaikilta viikonpäiviltä, myös pyhäpäiviltä. Päivärahaa maksetaan enintään vuoden ajan.

Täysin työkyvyttömälle päiväraha on 1/360 vuosityöansiosta. Jos työkyvyttömyys on osittaista, päiväraha on vastaava suhteellinen osuus täydestä päivärahasta. Jotta päivärahaa maksetaan, työkyvyn tulee olla heikentynyt vähintään 10 prosenttia. Työkykyä arvioitaessa pakollisessa vakuutuksessa otetaan huomioon maatalousyrittäjätyön ja apurahatyöskentelyn lisäksi muu ansiotoiminta, vapaaehtoisessa vakuutuksessa vain maatalousyrittäjätyö ja apurahatyöskentely.

Päivärahaa voidaan vähentää, jos tapaturman sattumiseen on vaikuttanut vakuutetun päihtymys tai törkeä huolimattomuus.

Jos työnantaja maksaa sairausajan palkkaa vapaa-ajan tapaturmasta johtuvasta sairauslomasta, niin ansionmenetyskorvauksesta maksetaan työnantajalle sairausajan palkkaa vastaava osuus.
Päivitetty 20.06.2018